سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
home mobile rss
FA |   EN

سر فصل های آموزشی

 

الف) دروس پيش‏نياز:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‏نياز

توضيحات

جمع

نظری

ترم

1

علم دينی

2

32

32

1

 

 

2

نظريه‏ های جامعه‏ شناسی

1

16

16

1

 

 

3

نظريه‏ های سياسی

1

16

16

1

 

 

جمع کل

4

64

64

-

 

 

ب) دروس تخصصی:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‏نياز

توضيحات

جمع

نظری

ترم

1

تاريخ معاصر جهان اسلام

2

32

32

1

 

بحث تاريخی و منطقه‏ای

2

فلسفه و روش علوم اجتماعی

2

32

32

2

 

 

3

چالش‏های نظری معاصر در جهان اسلام

3

48

48

2

تاريخ معاصر جهان اسلام

بررسی مسايل مهم معاصر

4

تحليل ادوار علوم و معارف اسلامی

3

48

48

3

 

تبيين دوره‏ها و بسترهای معرفتی دانش مسلمين در مقاطع گوناگون

5

بازشناسی انديشه‏ی معاصر مسلمين

2

32

32

3

چالش‏های نظری معاصر در جهان اسلام

جريان‏شناسی و تحليل آرای انديشمندان

6

نقد و بررسی گفتمان شرق‏شناسی

2

32

32

1

 

 

7

انديشمندان غربی تأثيرگذار در جهان اسلام

2

32

32

3

 

 

8

رساله علمی

20

640

-

 

 

 

جمع کل

36

896

256

 

 

 

لازم به ذکر است منظور از شماره ترم 1 و3 دو ترم اصلی و  شماره2  ترم تابستانی می باشد
اعلانات

محتويات مرتبط
تازه های نشر

           
  آموزش پژوهش پذیرش
خبرنامه  
 
 
کليه حقوق اين سايت براي نمایندگی تهران محفوظ است.       E-mail: tehran@miu.ac.ir - tehran.miu.ac.ir@gmail.com