استقلال کردستان عراق؛ از رویا تا واقعیت
خاور میانه منطقه ای که بحران با بحران خاموش می شود/ضعف دولت مرکزی، ثروت هنگفت، وسوسه استقلال
موقعیت جغرافیای خاورمیانه از یکسو و ترکیب ناهمگون جمعیتی کشورهای منطقه، زمینه ساز خشونت و نا امنی در جای جای منطقه شده است واز این رو به مراتب فروکش یافتن یک بحران، شاهد سربرآوردن بحرانی دیگر در منطقه هستیم.
 ١٨:٠٤ - 1396/06/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
خردگرایى دینى؛
نگاهى نو به دیدگاه معتزله
بیش تر مسلمانان صدر اسلام قضا و قدر قرآنى را برابر با جبر نمى دانستند و از آزادى و اختیار انسان جانب دارى مى نمودند؛
 ١٧:٤٨ - 1396/06/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
معرفی کتاب
و ایده جدید
تجدد اول و تجدد ثانی: که نوع نخست آن مأخوذ از فطرت و طیف دوم آن تجددی احتجاب یافته و مدرن است.
 ١٧:٣٦ - 1396/06/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
«دین» تجلى رحمانیت حق بر مردمان است
امیرمؤمنان حضرت على(ع)، برترین تربیت شده مدرسه پیامبر اکرم(ص)
در منطق دین، خشونت جلوه نابخردى و شیطان‌زدگى آدمى و از جمله سپاهیان جهل و شیطان است.
 ١٠:١٨ - 1396/06/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فلسفه و فرهنگ
هويت و اراده
مهم‌ترين حق هر انساني آموختن است. نياموختن ظلم به خويشتن است. تنها جايي كه در مقابل زور مي‌توان ايستادگي كرد، آموختن است. دانستن حق هر انسان است.
 ١٠:٥٠ - 1396/06/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>