يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
home mobile rss
FA |   EN

 

معرفی نمایندگی المصطفی (ص) تهران
نمایندگی المصطفی تهران به پشتوانه دو دهه فعالیت بین المللی جامعة المصطفی(ص) قم به دنبال ارائه اسلامِ ناظر و پاسخ گـو بر پرسش ها و چـالش هـای انسـان معـاصـر است. ایـده« اسلام پاسخگـو» از یک سو مبتنی بر دین اسلام به عنوان دین خاتم و آموزه هـای حیاتبخش آن در عرصه های مختلف حیات بشری اعم از سـاحت هـای عقلـی و فکـری ، اخلاقی و معنـوی و عملی فـرد انسـان و جنبه هـای متنـوع اجتمـاعـی او می بـاشـد و از سویـی دیگـر با رویکـرد عقلانـی و تطبیقـی با تمرکز بر مشترکات دینـی و اسلامی در درجه نخست درصدد پاسخگویـی نسبـت به چالش های امت اسلامی و جوامع دینـی بوده و در درجـه بـعـدی از طریق گفتـگو با سایر مکاتب بشری با تفسیر انسانـی از دیـن به دنبال ارائه الگو برتـر دینـی است تا مصداقی از حدیث شریـف الاسلام یعلـوا و لایعلـی علیه (دین اسلام دین برتری است و چیزی بر آن برتری نمی گیرد) باشد.بازخوانی علوم اسلامی ناظر بر زمان و ارائه رشته های نو ضمن حفظ و تعمیق سنت هـای سلف حوزوی از نتایج و آثار ایده نمایندگی تهران خواهد بود.

از طرفی استفاده از اساتیـد آگاه به زمان و بهره مندی از گروه های علمی دغدغه مند المصطفی قم طریق مطلوبـی جهت تحقق ایده اسلام پاسخگوست.  طبیعی است هرگونه فکر نو و استفاده از اساتید برجسته، نیازمند مخاطب و دانش پژوه آگاه  و مستعد با قابلیت های ویژه خواهد بود تا نمایندگی تهران بتوانـد ایـده خـود را بـا تربیـت دانش پژوهان نخبه، محقق سازد. با توجه به آنچه نسبت به ایده تهران و نتایج آن بیان گردید، نمایندگی تهران اقدام به تأسیس رشته های جدید و همکاری با اساتید خاصی نموده است که در ذیل به معرفی آنها پرداختـه می شود . همچنین برپایی چندین دوره کوتاه مدت با موضوعات جدیـد از برنامه های دیگر نمایندگی تهران می باشد که بعد از معرفی رشته ها بدان اشاره می گردد.

معرفی تصویری نمایندگی تهران

اعلانات

محتويات مرتبط
تازه های نشر

           
  آموزش پژوهش پذیرش
خبرنامه  
 
 
کليه حقوق اين سايت براي نمایندگی تهران محفوظ است.       E-mail: tehran@miu.ac.ir - tehran.miu.ac.ir@gmail.com