FA | EN
صفحه اصلی > آمـوزش > گروه های علمی > مدیریت آموزشی > معرفی رشته 

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مقدمه:

لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه‌های شایستگی مدیران همه سازمانها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می‌یابد. لذا به منظور بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.

1. تعریف:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دوره‌ای است که با موضوع و محتوای برنامه مشخص می‌گردد در این دوره مجموعه‌ای از دروس اصلی، و دروس تخصصی و پایان‌نامه ارائه می‌گردد.

2. هدف:

الف) زمینه‌سازی برای شناخت علمی نظام آموزش و پرورش، ساختار، اهداف و عناصر درونی و بیرونی آن

ب) ایجاد دانش و پرورش مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی، و رشد روح تفکر علمی

ج) ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم‌گیری درباره مسائل امور سازمانهای آموزش و پرورش

د) تربیت کارشناسان ارشد برای اداره امور آموزشی

ه‍ ) تربیت مدیران برای آموزشگاههای عمومی و متوسطه

و) تربیت مدیران برای سطوح مختلف آموزشی و اداری آموزش و پرورش

ز) تربیت پژوهشگر و مربی برای پژوهش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی

3. طول دوره و شکل نظام:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی به صورت ناپیوسته ارائه می‌شود در این برنامه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و فارغ التحصیلان کارشناسی سایر رشته‌ها و علوم تربیتی با سه سال سابقه آموزشی پس از موفقیت در امتحان تخصصی (علاوه بر زبان) و دارا بودن شرایط مذکور در آیین نامه کلی کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی به ادامه تحصیل می‌پردازند.

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 37 واحد می‌باشد طول دوره کارشناسی ارشد حداکثر و حداقل مجاز تعداد واحدها که دانشجو می‌تواند در یک ترم تحصیلی انتخاب نماید شرایط نیمه وقت بودن با تمام وقت بودن دانشجو، شرایط نمره قبولی در یک درس، شرط معدل و نیز مشروط شدن دانشجو طبق آیین نامه کلی کارشناسی ارشد شورای عالی برنامه‌ریزی می‌باشد. در این برنامه یک واحد درسی عبارتست از 17 ساعت درس نظری می‌باشد.

4. واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 37 واحد به شرح زیر است:

دروس اصلی:            11 واحد

دروس تخصصی:       22 واحد

پایان نامه:                 4 واحد

جمع:                      37 واحد

پایان نامه:

انتخاب موضوع پایان نامه با نظر استاد راهنما با توجه به نکات زیر صورت می‌گیرد.

الف) موضوع یا طرح مورد نظر می‌بایست حتی الامکان در جهت شناخت یا رفع مشکلات حیاتی جامعه باشد.

ب) روش یا راه حل مورد نظر حتی المقدور در سطح جهانی نو باشد. یعنی اطلاعات مورد نظر را نتوان در یک بررسی کتابخانه‌ای پیدا نمود.

ج) امکانات اجرای طرح در محل اجرا و در زمانی معقول موجود باشد.

ز) نتایج تحقیقات به صورت پایان نامه تدوین گردیده و دانشجو پس از مطالعه استادان ـ راهنما و مشاور از آن در حضور کمیته دفاع از پایان نامه دفاع می‌نماید. کمیته دفاع از پایان نامه مرکب است از استاد راهنما، استاد مشاور، نماینده گروه و استاد مدعو در صورت صلاحدید گروه آموزشی، هرگاه در اولین جلسه دفاع پایان نامه مورد قبول واقع نشود. فقط یک بار دیگر به دانشجو فرصت داده می‌شود تا حداکثر پس از 3 ماه مجدداً به دفاع بپردازد. مشروط بر اینکه از حداکثر مجاز تحصیل طبق آیین نامه آموزشی تجاوز ننماید پایان نامه دارای نمره است.

5. نقش و توانایی:

الف) شایستگی عهده‌دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی

ب) شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت

ج) توانایی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت

د) مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی

ه‍ ) آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تأمین کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

6. اهمیت و ضرورت

تربیت کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف این برنامه حائز اهمیت بوده و دلائل زیر ضرورت آن را ایجاب می‌نماید.

1. بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود

2. پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته

3. بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده معقول از تسهیلات و امکانات آموزشی مدارس

4. به کارگیری مدیران متعهد و متخصص به منظور رشد و بهبود نیروی انسانی موجود و استفاده بهتر از آن.

5. ایجاد روحیه مثبت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه

6. گسترش و فعالیت‌های تحقیقاتی و بررسی های اساسی مسائل آموزش

تازه های نشر