FA | EN

 • خشونت دامنگیر جامعه می شود !
  ح از ذهن و روح هر فرد در جامعه آغاز و درنهایت به همه افراد اجتماع و حتی دنیا تعمیم پیدا می کند. در خصوص خشم هم همین قاعده صدق می‌کند. خشمِ حاصل از تاکید بر پرورش به روش های سنتی، دامنگیر جامعه خواهد شد.

 • بن کارت ویژه طلاب و دانشجویان
  طلابی که طی پنج سال اخیر حداقل دو اثر از آنان منتشر شده است مشمول دریافت بن رایگان کتاب به مبلغ 2.500.000 ریال می‌باشند که تمامی فرآیند ثبت نام و اختصاص این بن کارت از طریق سامانه سرای اهل قلم به نشانی www.ahleghalam.ir صورت می گیرد.

 • واحد تهران
  اگر فلسفه اسلامی، دانش‌های اجتماعی معاصر را برنمی‌تابد و در عین حال به این بلوغ از فهم و مسئولیت‌پذیری رسیده است که بتواند با مسائل جوامع خود روبرو شود، آیا می‌تواند برای رسیدن به جایگزینی مناسب برای دانش‌های اجتماعی معاصر راهی بنمایاند؟

 • خاورمیانه
  در حقیقت این که تغییرات قابل توجهی در موازنه نظامی ‏زمینی یا نتایج جنگ شکل بگیرد احتمال کمی وجود دارد.

تازه های نشر

گروه ها

معرفی رشته آموزشی
دوره دکترای اندیشه معاصر مسلمین بالاترین دوره تحصیلی تخصصی در زمینه اندیشه های معاصر مسلمین است که در آن فراگیران، مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی را انجام می‌دهند و به شخصیت‌ها، جریان‌ها و اندیشه‌های معاصر مسلمین شناخت پیدا می‌کنند و در پایان به درجه دکتری نایل می شوند ... ادامه
هیأت علمی گروه

مصوبات گروه
تقویم آموزشی