FA | EN

 • بر اقوام مسلمان روسیه
  با حضور مستشرقان روسیه در نشست علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی بررسی شد

 • هشتمین هم اندیشی بین المللی (چهار شنبه)
  پنل سیزدهم این همایش با موضوع حکمت متعالیه، فلسفه امروز و فردا با حضور دکتر حمیدرضا آیت اللهی .

 • هشتمین دوره هم اندیشی (سه شنبه)
  پنل دهم این همایش با موضوع فلسفه اسلامی و رسانه با حضور دکتر سعید رضا عاملی برگزار شد.

 • هشتمین هم اندیشی( دوشنبه)
  پنل نهم این همایش با موضوع فلسفه اسلامی و علوم اجتماعی با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند ،اجرا گردید.

تازه های نشر

گروه ها

معرفی رشته آموزشی
دوره دکترای اندیشه معاصر مسلمین بالاترین دوره تحصیلی تخصصی در زمینه اندیشه های معاصر مسلمین است که در آن فراگیران، مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی را انجام می‌دهند و به شخصیت‌ها، جریان‌ها و اندیشه‌های معاصر مسلمین شناخت پیدا می‌کنند و در پایان به درجه دکتری نایل می شوند ... ادامه
هیأت علمی گروه

مصوبات گروه
تقویم آموزشی